Korkuma – Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Korkumy

Vítejte na Korkumě!

Korkuma je Platforma, která umožňuje podnikatelům veřejně nebo soukromě vysílat živé video v reálném čase. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na uživatele a diváky naší Platformy a jsou součástí našich Podmínek poskytování služeb. Dále se zásady ochrany osobních údajů vztahují na webové stránky a mobilní aplikace, které vlastníme a provozujeme my, naši předchůdci nebo nástupci, případně námi přidružené organizace (souhrnně „Platforma“). Všechny služby, aplikace, software, funkce a produkty, které jsou přístupné prostřednictvím naší Platformy se odkazují na tuto smlouvu (společně s “Platformou” a “Službami“), ať už ji poskytujeme my nebo námi přidružené organizace.

Korkuma je globální společnost. Používáním našich Služeb souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete napřímo, nebo které shromažďujeme prostřednictvím Vašeho používání našich Služeb, mohou být předávány a uloženy v České republice a v Irsku, a že zacházeno s nimi bude tak, jak je popsáno v těchto zásadách.

Informace, které shromažďujeme

Uživatelé

Uživatel je někdo, kdo Živě vysílá obsah svým Divákům prostřednictvím Platformy Korkuma. Abyste se stali Uživateli, musíte si vytvořit účet v souladu s našimi Podmínkami. Musíte nám také poskytnout další údaje pro daňové účely. V závislosti na Vašem umístění budete možná muset poskytnout nějakou kombinaci Vašich následujících údajů:

 • Obchodní firma / Jméno a příjmení
 • Adresa / Místo bydliště / Registrované nebo skutečné sídlo
 • IČO / DIČ / Datum narození / Registrační číslo neziskové organizace
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa

Jako Uživatel také musíte poskytnout své platební údaje našemu zpracovateli plateb Stripe. Zásady ochrany osobních údajů našeho zpracovatele plateb si můžete prohlédnout na https://stripe.com. V tuto chvíli Korkuma nezískává celé číslo Vaší platební karty. Zpracovatel plateb nám poskytuje token, který představuje Váš účet, datum vypršení platnosti Vaší karty, typ karty a poslední čtyři číslice čísla Vaší karty. Pokud jste povinni poskytnout své jméno a e-mailovou adresu zpracovateli plateb, pak nám poskytovatel plateb poskytne také tyto údaje.

Prostřednictvím naší Platformy shromažďujeme a zpracováváme následující informace o Vašich Živých vysíláních: počet Živých vysílání, čas sledovaný Diváky, počet komentářů na Živé vysílání, počet lajků na Živé vysílání a druh Vašeho předplatného na naší Platformě.

Divák

Divák je někdo, kdo se připojí k naší Platformě na Živá vysílání, aby mohl sledovat Živé vysílání Uživatele. Korkuma neukládá žádné Vaše osobní údaje. Jakmile se připojíte k Živému vysílání Uživatele, stačí vyplnit Vaši jednorázovou přezdívku pro aktuální relaci Živého vysílání a můžete sledovat Živé vysílání a komentovat v chatu. Jakmile Živé vysílání skončí, nebudeme ukládat žádné z Vašich osobních údajů, s výjimkou agregovaných a anonymizovaných údajů o tom, jak Diváci používají Korkumu, které ovšem nelze propojit s Vaší identitou ani s žádným jiným individuálním uživatelem.

Další údaje, které shromažďujeme

Automaticky shromažďované údaje

Údaje shromažďujeme automaticky, když procházíte naše stránky nebo prostřednictvím poskytovatelů analytických služeb třetích stran. Můžeme ukládat údaje o používání, jako je typ zařízení, které používáte pro přístup ke Korkumě; Váš operační systém; typ prohlížeče; IP adresa a ID zařízení; stránky, které navštěvujete nebo o které žádáte; odkazy, na které jste klikli; odkazující stránky; uživatelské interakce a vámi hledané výrazy. Také odvozujeme Vaši polohu z údajů, které jste nám zpřístupnili, z Vaší IP adresy a z Vaší platební karty.

Průzkumy Uživatelů

Čas od času vás můžeme požádat o účast v průzkumu, abychom lépe porozuměli naší Uživatelské základně a abychom ji mohli lépe sloužit. Průzkumů se můžete a nemusíte zúčastnit. Tyto údaje shromažďujeme, abychom mohli zajistit poskytování co nejlepších možných služeb. V rozsahu, v jakém se zúčastníme, budeme shromažďovat a uchovávat Vaše odpovědi.

Údaje shromažďované třetími stranami

Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které shromažďují údaje, které nám a třetím stranám umožňují porozumět tomu, jak používáte Korkumu.

Další informace o používání souborů cookie na Korkumě najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Jak používáme Vaše údaje

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • ověření Vaší totožnosti, abychom dodrželi obecně závazné právní předpisy EU a jednotlivých států a mezinárodní smlouvy
 • umožnění Vám přihlášení do Vašeho účtu
 • zpracování plateb za předplatné
 • posílání e-mailů souvisejících s Vaším používáním našich Služeb, a to podle vašich e-mailových předvoleb
 • zodpovězení Vašich dotazů
 • poskytování stávajících a rozšířených služeb souvisejících s Vaším účtem na Korkumě
 • pochopení, jak službu používáte, a pro vytvoření lepších Uživatelských nástrojů pro vytvoření lepšího prostředí pro Diváky
 • provádění výzkumu a vývoje s cílem zlepšit Korkumu a vyvíjet budoucí produkty
 • předcházení podvodům a jiným zneužitím na Korkumě
 • poskytnutí přiměřené pomoci, pokud nás upozorníte na vadu

Údaje, které sdílíme s Uživateli

Tím, že se stanete Divákem Živého vysílání, souhlasíte se sdílením následujících údajů s daným Uživatelem:

 • některé agregované a anonymizované údaje o tom, jak Diváci používají Korkumu, které ovšem nelze propojit s Vaší identitou ani s žádným jiným individuálním uživatelem 

Údaje, které sdílíme s třetími stranami

Vaše údaje nikdy neprodáváme třetím stranám. Údaje s třetími stranami, s výjimkou Uživatelů, budeme sdílet pouze v následujících případech:

 • s našimi poskytovateli služeb, kteří jsou společnostmi, které s námi smluvně spolupracují, aby nám poskytovaly služby, jako jsou např. správa e-mailů, analýza datových trendů, zpracování kreditních a platebních karet, vypořádávání plateb ve více měnách, zvyšování povědomí o naší značce, zapojování uživatelů do marketingových iniciativ, odhalování a prevence podvodů. Tyto společnosti mohou mít přístup k Vašim údajům za účelem poskytování jejich služeb a jsou smluvně zavázány chránit jakékoli Vaše údaje, které od nás získají, ve stejném rozsahu, v jakém je chrání Korkuma.
 • k ochraně zabezpečení nebo celistvosti Korkumy a k ochraně práva, majetku nebo bezpečnosti Korkumy, jejích zaměstnanců, uživatelů nebo jiných osob, pokud se domníváme, že poskytnutí je přiměřeně nutné k dodržení obecně závazného právního předpisu, soudní rozhodnutí nebo jakékoliv jiné závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. předvolání, soudní povolení nebo příkaz doručený Korkumě). Pokud se chystáme Vaše údaje zpřístupnit, uděláme vše pro to, abychom vám včas poskytli upozornění e-mailem, pokud to lze v daném případě vzít úvahu a pokud nám to zákon nezakazuje.
 • v souvislosti s prodejem, fúzí, bankrotem, prodejem aktiv nebo reorganizací naší společnosti. Budeme vás informovat, pokud Vaše data obdrží jiná společnost. Pravidla stanovená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na všechna data přenesená na nový subjekt.
 • našim partnerům, kteří mohou získat přístup k Vašim údajům za účelem poskytování jejich služeb a kteří jsou smluvně zavázáni chránit jakékoli Vaše údaje, které od nás získají, ve stejném rozsahu, v jakém je chrání Korkuma.

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat zejména následující třetí strany:

Vaše předvolby a práva k osobním údajům

Výběr Vašich předvoleb

Nastavení umožňuje zobrazit předvolby Vašeho účtu. Nastavení můžete zobrazit a upravit zobrazením svých předvoleb a jejich změnou.

Marketingové aktivity

Souhlasem s našimi Podmínkami poskytování služeb výslovně souhlasíte s tím, že vám Korkuma může:

 • poskytovat informace o našich službách, o vylepšeních služeb nebo o našich nových produktech, když jste na našich webových stránkách nebo když používáte naše aplikace.
 • posílat zprávy týkající se Vašeho stávajícího využívání služeb nebo o vylepšeních souvisejících s Vaším stávajícím využíváním služeb, když jste mimo naši Platformu, a to prostřednictvím e-mailu, příp. textové zprávy, pokud jste se přihlásili ke službě využívající textové zprávy.
 • posílat zprávy prostřednictvím e-mailu ohledně služeb, které poskytujeme a které jsou odlišné od vámi aktuálně využívaných služeb, ze kterých se můžete odhlásit.
 • posílat vám marketingové e-maily nebo zprávy, pokud nemáte účet na Korkumě, ale souhlasili jste s přijímáním takových zpráv, ze kterých se můžete odhlásit.
 • pomoci při propagaci Vámi naplánovaných Živých vysílání pro větší zviditelnění Vašich Živých vysílání.

Odhlášení z marketingových aktivit

Proti použití Vašich údajů pro marketingové účely můžete kdykoli bezplatně vznést námitky, a to při shromažďování Vašich osobních údajů a v každé jednotlivé marketingové komunikaci, kterou vám zašleme. Můžete také vznést námitky proti použití Vašich údajů pro marketingové aktivity při vytvoření Vašeho účtu nebo kdykoli poté, zasláním písemné žádosti na info@korkuma.cz.

Odhlášením zastavíte zasílání další marketingových e-mailů. Prosíme vás abyste měli pochopení s tím, že zpracování Vaší žádosti o odhlášení z marketingových aktivit může trvat až 30 dní. Pokud máte účet na Korkumě, budete i nadále dostávat e-maily a textové zprávy týkající se služeb, pokud jste se přihlásili ke službě využívající textové zprávy.

Vaše údaje nikdy neprodáme třetím stranám pro marketingové účely bez Vašeho předchozího souhlasu.

Přístup, aktualizace nebo export údajů ve Vašem účtu

V nastavení na našich stránkách máte přístup k určitým údajům spojeným s Vaším účtem, které tam můžete i aktualizovat. 

Smazání účtu

O smazání účtu nás můžete požádat písemnou žádostí adresovanou na info@korkuma.cz. Uvědomte si, prosím, že se jedná o finální rozhodnutí, které nelze vrátit zpět. Chcete-li svá data převést, nezapomeňte si nejprve data stáhnout, než svůj účet smažete.

Vypnutí e-mailových oznámení

Nastavení e-mailových oznámení můžete změnit v nastavení. Přestože vám nastavení umožňuje zastavit e-mailová oznámení, stále vám budeme posílat některé e-maily zásadní pro využívání služeb.

Vypnutí mobilních oznámení

Pokud si stáhnete aplikaci Korkuma, můžete také dostávat oznámení na svém mobilním zařízení. Tyto oznámení lze deaktivovat v nastavení aplikace.

Ověření žádostí

Uživatelé Korkumy mají účty chráněné heslem. Pokud odešlete žádost o uplatnění svých práv na ochranu soukromí, budete požádáni o ověření žádosti přihlášením do svého účtu na Korkumě.

Pokud nemůžeme Váš požadavek ověřit, vyhrazujeme si právo žádost zamítnout pro Vaši ochranu.

Soulad s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů

Korkuma je mezinárodní společnost, která dodržuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jednáme jako Správci údajů, jak je definováno v GDPR, a zpracováváme osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů a pro smluvní nezbytnost při poskytování Služeb tak, jak je popsáno v části „Jak používáme Vaše údaje“. Rovněž zpracováváme a sdílíme osobní údaje na základě oznámení a souhlasů Uživatelů, které mohou kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje nebudou předány do zemí mimo Evropskou unii, pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takového předávání stanovenými v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Výkon práv subjektu údajů

Uživatelé v určitých oblastech mohou mít určitá práva na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), v souvislosti s údaji, které Korkuma spravuje jako Správce údajů podle GDPR, a to včetně:

 • práva na přístup k jejich osobním údajům;
 • práva na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
 • práva omezit nebo bránit zpracování osobních údajů;
 • práva na výmaz jejich osobních údajů;
 • práva na přenositelnost osobních údajů; a
 • práva vyslovit nesouhlas s prodejem osobních údajů.

Práva subjektu údajů na Korkumě můžete vykonávat následujícími způsoby:

 • přístup, kontrola, úprava a aktualizace údajů v nastavení účtu.
 • prostudování našich zásad ochrany osobních údajů.
 • odstranění dříve deaktivovaného účtu zasláním e-mailu Korkumě.
 • odhlášení z marketingových aktivit v nastavení Vašeho účtu.
 • Pokud se nemůžete přihlásit ke svému účtu a nemůžete obnovit svůj účet pomocí resetování hesla s cílem podat žádost související s ochranou osobních údajů, pak se na nás můžete obrátit napřímo. Vyhrazujeme si právo na základě našeho uvážení odmítnout přístup k Vašemu účtu nebo obnovení přístupu k Vašemu účtu, abychom zabránili neoprávněnému převzetí Vašeho účtu.

Kontaktujte nás

Pokud máte obavy nebo dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Zákaz diskriminace

Nediskriminujeme nikoho, kdo uplatňuje svá práva na ochranu osobních údajů.

Období uchovávání údajů

Údaje o Vašem účtu uchováváme po dobu deseti let od posledního aktivity na účtu, pokud svůj účet neodstraníte nebo nás nepožádáte o jeho odstranění. I poté, co odstraníte svůj účet, můžeme nadále uchovávat některé Vaše údaje, pokud je to od nás vyžadováno pro dodržování obecně závazných právních předpisů.

Bezpečnost

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležité a při jejich ochraně dodržujeme standardy odvětví.

Děti

Korkuma není zaměřena ani určena pro děti do 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od těchto dětí. Pokud se domníváte, že můžeme mít k dispozici osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, dejte nám prosím vědět na info@korkuma.cz.

Změny

Příležitostně můžeme tyto zásady změnit. Pokud provedeme podstatné změny, které nepříznivě ovlivní Vaše práva podle těchto zásad, dáme vám o tom vědět zveřejněním oznámení na webu, případně zasláním e-mailu předtím, než vstoupí změny v platnost. Pokračováním v používání Korkumy po změně těchto zásad znamená, že přijímáte nové zásady. Máte-li jakékoliv dotazy, pošlete nám, prosím, e-mail.

Účinné od 1. září 2021